(8361)222-84-07

slabo

  • m 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
  • m image001
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4

Direktsiya

direktorToshPTINF

             Oral Aminovna Ataniyazova
           -professor, tibbiyot fanlari doktori,
        Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti rektori,
Goldman xalqaro ekologik mukofotining sovrindori

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
  (8361) 222-84-32
 (8361) 222-84-36
  

 

 

Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti o`quv ishlari bo`yicha prorektor

Jafarov Xasan Mirzaxidovich

- PhD doktor

   khasanjafarov@gmail.com
  (8361) 222-84-32
  (8361) 222-84-36