(8361)222-84-07

slabo

  • m 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
  • m image001
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
Печать

Dars jadvali (vaqtincha)

1)“Farmatsiya” 1- kurs 2020-2021o’quv yili uchun II semester uchun скачать
2)“Farmatsiya” 2- kurs 2020-2021o’quv yili uchun IV semester uchun скачать

3)“Farmatsiya” 3- kurs 2020-2021o’quv yili uchun VI semester uchun скачать

4)“Farmatsiya” 4- kurs 2020-2021o’quv yili uchun VIII semester uchun скачать

1)“Oliy malakaliy hamshira ishi” yonalishi 1-kurs 2020-2021o’quv yili II semestr uchun скачать
2)“Oliy malakaliy hamshira ishi” yonalishi 2-kurs 2020-2021o’quv yili IV semestr uchun скачать
3)“Oliy malakaliy hamshira ishi” yonalishi 3-kurs 2020-2021o’quv yili VI semestr uchun скачать

1)“Pediatriya” 1-kurs 2020-2021o’quv yili II semestr uchun скачать
2)“Pediatriya” 2-kurs 2020-2021o’quv yili IV semestr uchun скачать
3)“Pediatriya” 3-kurs 2020-2021o’quv yili VI semestr uchun скачать
4)“Pediatriya” 4-kurs 2020-2021o’quv yili VIII semestr uchun скачать
5)“Pediatriya” 5-kurs 2020-2021o’quv yili X semestr uchun скачать
6)“Pediatriya” 6-kurs 2020-2021o’quv yili XI I semestr uchun скачать

1)“Davolash ishi” 1-kurs 2020-2021o’quv yil II semester uchun скачать
2)“Davolash ishi” 2-kurs 2020-2021o’quv yil IV semester uchun скачать
3)“Davolash ishi” 3-kurs 2020-2021o’quv yil VI semester uchun скачать
4)“Davolash ishi” 4-kurs 2020-2021o’quv yil VIII semester uchun скачать
5)“Davolash ishi” 5-kurs 2020-2021o’quv yil X semester uchun скачать
6)“Davolash ishi” 6-kurs 2020-2021o’quv yil XII semester uchun скачать

1) “Tibbiy profilaktika” 1-kurs 2020-2021o’quv yil II semester uchun скачать
2)“Tibbiy profilaktika” 2-kurs 2020-2021o’quv yil IV semester uchun скачать
3)“Tibbiy profilaktika” 3-kurs 2020-2021o’quv yil VI semester uchun скачать
4)“Tibbiy profilaktika” 4-kurs 2020-2021o’quv yil VIII semester uchun скачать
5)“Tibbiy profilaktika” 5-kurs 2020-2021o’quv yil X semester uchun скачать

1)“Stomatologiya” 1-kurs 2020-2021o’quv yili II semester uchun скачать
2)“Stomatologiya” 2-kurs 2020-2021o’quv yili IV semester uchun скачать
3)“Stomatologiya” 3-kurs 2020-2021o’quv yili VI semester uchun скачать
4)“Stomatologiya” 4-kurs 2020-2021o’quv yili VIII semester uchun скачать
5)“Stomatologiya” 5-kurs 2020-2021o’quv yili X semester uchun скачать