(8361)222-84-07

slabo

  • m 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
  • m image001
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
Басып шығару

“Qaraqalpaqstan Respublikasinda teri ha’m venerik keselliklerinin’ tarqaliwi ha’m zamanago’y tekseriw usillari” atamasinda oqiw seminari bolip o’tti

Автор: mednf.uz Published on . Posted in Ординаторлар турмысынан

teri seminar  Ba’rshemizge belgili bolg’aninday ha’zirgi waqitta Qaraqalpaqstan Respublikasinda teri keselliklerinin’ tarqaliwi aktual mashqalag’a aylang’an. Dermatovenerolog qa’nigeleri ta’repinen respublikamizda bir qansha jumislar a’melge asirilmaqta.

Басып шығару

2016 jil 14-may ku’ni “Oftalmologiya, LOR, onkologiya ha’m nur diagnostikasi” kafedrasi ta’repinen sho’lkemlestirilgen “Miopiya keselliginin’ kelip shig’iw sebepleri, tarqaliwi. Zamanago’y tekseriw ha’m emlew usillari” atamasinda oqiw seminari bolip o’tdi

Автор: mednf.uz Published on . Posted in Ординаторлар турмысынан

 

14may

   Miopiya – bul ko’z keselliklerinin’ biri bolip, jaqindag’i na’rseler jaqsi, uzaqtag’i na’rseler bolsa buldirap tiniq ko’rinbaydi. Ha’miledarliq da’wirinde ananin’ tu’rli infekciya kesellikler (gripp h.t.b.), anemiya menen keselleniwi, qaran’g’ida yamasa uzaq waqit dawaminda to’menge qarap ko’zge dem berney oqiw, ha’m basqada usillar bul keselliknin’ kelip shig’iwina sebep boladi.